Hà Tĩnh: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh

Tổng quy mô diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 555,34 ha, chiếm tỷ lệ 1,97% trong tổng diện tích theo quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2024 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035 tại Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

quy hoạch Kỳ Anh
Tổng quy mô diện tích điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh là 555,34 ha

Phạm vi, ranh giới và quy mô điều chỉnh

Tổng quy mô diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 555,34 ha, chiếm tỷ lệ 1,97% trong tổng diện tích theo quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Khu vực số 1: Nằm trong Khu đô thị trung tâm tại Kỳ Trinh - phường Kỳ Trinh. Quy mô 157,61 ha.

Khu vực số 2: Nằm trong Khu vực Kỳ Nam - xã Kỳ Nam. Quy mô 342,36 ha.

Khu vực số 3: Nằm trong Khu vực cảng Vũng Áng - xã Kỳ Lợi. Quy mô 15,02 ha.

Khu vực số 4: Nằm trong Khu vực hồ Mộc Hương - phường Kỳ Trinh. Quy mô 40,36 ha.

Các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung

Khu vực số 1: Điều chỉnh chức năng sử dụng đất và tổ chức lại không gian kiến trúc cảnh quan của 157,61 ha tại Khu đô thị trung tâm tại Kỳ Trinh thành các chức năng sử dụng đất như sau: 20,87 ha đất khu trung tâm đô thị phát triển mới; 3,08 ha đất công trình công cộng; 34,11 ha đất khu đô thị đa chức năng hiện trạng cải tạo; 38,83 ha đất khu đô thị đa chức năng phát triển mới; 0,94ha đất cây xanh cảnh quan sinh thái; 15,36 ha đất cây xanh công cộng đô thị; 8,05ha đất mặt nước; 33,45 ha đất giao thông. 

Khu vực số 2: Điều chỉnh chức năng sử dụng đất và tổ chức lại không gian kiến trúc cảnh quan của 342,36 ha tại khu vực Kỳ Nam thành các chức năng sử dụng đất sau: 49,69 ha đất khu đô thị đa chức năng phát triển mới; 9,82 ha đất khu trung tâm phát triển mới; 3,59 ha đất công trình công cộng; 15,07ha đất giao thông; 70,36 ha đất dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng; 127,56 ha đất cây xanh chuyên dụng (sân gôn); 6,66 ha đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật; 34,59 ha đất cây xanh cảnh quan sinh thái và 24,57 ha mặt nước.

Khu vực số 3: Điều chỉnh chức năng sử dụng đất của 15,02 ha tại Khu vực cảng Vũng Áng thành 15,02 ha đất khu công nghiệp nặng (bãi tro xỉ giai đoạn 1, Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II).

Khu vực số 4: Điều chỉnh chức năng sử dụng đất của 40,36 ha tại Khu vực hồ Mộc Hương thành các chức năng sử dụng đất sau: 21,82 ha đất ở tái định cư; 9,25 ha đất cây xanh cảnh quan sinh thái; 9,29 ha đất trung tâm thể dục thể thao.

Các nội dung không điều chỉnh được giữ nguyên theo Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035 đã được phê duyệt tại Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 07/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2022, đến năm 2030, Hà Tĩnh có 02 đô thị loại II là thành phố Hà Tĩnh và thành phố Kỳ Anh.

Trong đó Kỳ Anh với trọng tâm Khu kinh tế Vũng Áng là trung tâm công nghiệp, dịch vụ phía Nam Hà Tĩnh, tập trung phát triển công nghiệp luyện thép, chế biến, chế tạo sau thép, các dịch vụ hỗ trợ sản xuất và du lịch nghỉ dưỡng.

Thanh Hà