Nhiệt điện Mông Dương thực hiện tốt "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Trong năm 2023, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã phát động, xây dựng và quyết liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu về "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên mọi mặt trận.
Tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên và tắt bớt các bóng đèn trong phòng làm việc.
Tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên và tắt bớt các bóng đèn trong phòng làm việc.

Năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện chủ đề năm là "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển KT-XH, tiết giảm chi phí, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của đơn vị.

Ngay từ đầu năm 2023, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện tiết kiệm triệt để, tiết giảm các chi phí không cần thiết trong quá trình chi thường xuyên như sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm... Cùng với đó, Công ty đã nghiêm túc thực hiện tiết kiệm điện triệt để tại nơi làm việc thông qua tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên cho văn phòng (bằng cách mở cửa sổ, tắt bớt đèn phù hợp với số người sử dụng trong phòng…), đồng thời sử dụng đèn led tiết kiệm điện; Không sử dụng đèn chiếu sáng hành lang, các khu vực công cộng khi không thật sự cần thiết; CBCNV tắt máy vi tính, máy in trước khi ra về hoặc khi không cần sử dụng.

Mặt khác, các thiết bị sử dụng điện không cần thiết như cây nước nóng lạnh chuyển sang chế độ dùng chung nhiều phòng và tắt bớt các cây không sử dụng, các màn hình hiển thị tại các khu vực công cộng cũng được Công ty yêu cầu hạn chế sử dụng. 

Trong thời gian qua, Công ty đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động: Tuyên truyền và thực hành sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến các CBCNV trong đơn vị, thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí năm 2023; Thực hiện mạnh mẽ các biện pháp quản lý kỹ thuật, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện; Quản lý định mức chi phí trong sản xuất kinh doanh cho các khâu phù hợp với thực tiễn; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý vận hành; Triển khai đánh giá kết quả thực hiện công việc của người lao động theo hiệu quả, năng suất và chất lượng; Rà soát, điều chuyển, bố trí hợp lý nguồn lao động hiện có.

nhiet dien mong duong
Sử dụng ánh sáng tự nhiên thay cho bóng điện chiếu sang tại khu vực sản xuất

 

Bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, cùng với sự đoàn kết, lao động sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn với tinh thần “Vượt lên chính mình” của tập thể CBCNV, Công ty Nhiệt điện Mông Dương quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tiếp tục phát triển vững mạnh, toàn diện, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Minh Anh